Gas-phase hydrogenation of o-xylene over Pt/alumina catalyst, activity, and stereoselectivity

Ahmad Kalantar Neyestanaki, Päivi Mäki-Arvela, Henrik Backman, Hannu Karhu, Tapio Salmi, Juhani Väyrynen, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

36 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gas-phase hydrogenation of o-xylene over Pt/alumina catalyst, activity, and stereoselectivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering