Gambogic acid and gambogenic acid induce a thiol-dependent heat shock response and disrupt the interaction between HSP90 and HSF1 or HSF2

Linda Pesonen, Sally Svartsjö, Viktor Bäck, Aurélie de Thonel, Valérie Mezger, Délara Sabéran-Djoneidi, Pia Roos-Mattjus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gambogic acid and gambogenic acid induce a thiol-dependent heat shock response and disrupt the interaction between HSP90 and HSF1 or HSF2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology