GaAs nanopillar arrays with suppressed broadband reflectance and high optical quality for photovoltaic applications

R. Sanatinia*, K. M. Awan, S. Naureen, N. Anttu, E. Ebraert, S. Anand

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”GaAs nanopillar arrays with suppressed broadband reflectance and high optical quality for photovoltaic applications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar