Functional Lignin Nanoparticles with Tunable Size and Surface Properties: Fabrication, Characterization, and Use in Layer-by-Layer Assembly

Niloofar Alipoormazandarani, Tobias Benselfelt, Luyao Wang, Xiaoju Wang, Chunlin Xu, Stefan Willför, Pedram Fatehi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional Lignin Nanoparticles with Tunable Size and Surface Properties: Fabrication, Characterization, and Use in Layer-by-Layer Assembly”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi