Functional connectivity network between terrestrial and aquatic habitats by a generalist waterbird, and implications for biovectoring

Víctor Martín-Vélez*, Bertille Mohring, C. H.A. van Leeuwen, J. Shamoun-Baranes, C. B. Thaxter, J. M. Baert, C. J. Camphuysen, A. J. Green

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional connectivity network between terrestrial and aquatic habitats by a generalist waterbird, and implications for biovectoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar