Fuel and thermal NO formation during black liquor droplet pyrolysis with envelope flame

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fuel and thermal NO formation during black liquor droplet pyrolysis with envelope flame”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Material Science