Freshening rather than warming drives trematode transmission from periwinkles to mussels

Claudia Bommarito*, Christian Pansch, Maral Khosravi, Fabio Pranovi, Martin Wahl, David W. Thieltges

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Freshening rather than warming drives trematode transmission from periwinkles to mussels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap