Freshening and warming may restrict dispersal of Hemigrapsus takanoi into the Baltic Proper due to interactive effects on larval survival and feeding

Ola Mohamed Nour*, Christian Pansch, Meike Stumpp

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Freshening and warming may restrict dispersal of Hemigrapsus takanoi into the Baltic Proper due to interactive effects on larval survival and feeding”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences