Free-Text Retrieval on Transputer Networks

Marina Walden, Kaisa Sere*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

An implementation of a document retrieval system developed on Hathi-2 is described. Hathi-2 is a multiprocessor system built from IMS T800 transputers. An efficient distributed search strategy in large free text databases is derived following the ‘processor farm’ paradigm for programming parallel and distributed systems. The processor farm approach is considered for several different transputer network configurations. The main purpose of the paper is to study the applicability of this approach to transputer networks and to report on the performance figures observed for the document retrieval system.
OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)179-187
TidskriftMicroprocessors and Microsystems
Volym13
Utgåva3
StatusPublicerad - 1989
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Free-Text Retrieval on Transputer Networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här