Fragments online: virtual performatives in recreational discourse

Tuija Virtanen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Fragments online: virtual performatives in recreational discourse”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora