Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd: hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna artikel diskuteras förutsättningar för och upplägg av lärarfortbildning i slöjd i ett finländskt utbildningsperspektiv. Inledningsvis fokuseras utgångspunkterna för slöjdunder­visande klass- och ämneslärares behov av fortbildning. Vidare resoneras kring tillvara­tagandet av lärarnas egna undervisningsrelaterade erfarenheter och utnyttjandet av dem som en kollektiv tillgång i fortbildningssammanhang. I artikeln diskuteras även hur den forskningsbaserade lärarutbildningen kan möta den slöjdundervisande lärarens behov av ”tips och idéer” för slöjdundervisningen.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)1–11
TidskriftFORMakademisk
Volym5
Utgåva2
StatusPublicerad - 2012
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • Teacher
  • Sloyd education
  • teacher role
  • sloyd

Citera det här