Formation of Tetrahydrofurano-, Aryltetralin, and Butyrolactone Norlignans through the Epoxidation of 9-Norlignans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formation of Tetrahydrofurano-, Aryltetralin, and Butyrolactone Norlignans through the Epoxidation of 9-Norlignans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar