Formation of nuclear stress granules involves HSF2 and coincides with the nucleolar localization of Hsp70

Tero-Pekka Alastalo, Maria Hellesuo, Anton Sandqvist, Ville Hietakangas, Marko Kallio, Lea Sistonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formation of nuclear stress granules involves HSF2 and coincides with the nucleolar localization of Hsp70”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology