Formal Development of Multi-vessel Navigation of Maritime Autonomous Systems using UPPAAL STRATEGO

Fatima Shokri-Manninen, Jüri Vain, Marina Waldén*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattningVetenskaplig

18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Formal Development of Multi-vessel Navigation of Maritime Autonomous Systems using UPPAAL STRATEGO”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science