For the Sake of the Future: Can Democratic Deliberation Help Thinking and Caring about Future Generations?

Katariina Kulha, Mikko Leino, Maija Setälä*, Maija Jäske, Staffan Himmelroos

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  9 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”For the Sake of the Future: Can Democratic Deliberation Help Thinking and Caring about Future Generations?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Psychology