Fluorination of pyrene-based organic semiconductors enhances the performance of light emitting diodes and halide perovskite solar cells

Jagadish Salunke, Amandeep Singh, He Dongxu, Hong Duc Pham, Yang Bai, Lianzhou Wang, Staffan Dahlström, Mathias Nyman, Sergei Manzhos, Krishna Feron, Ronald Österbacka, Arri Priimagi, Paola Vivo, Prashant Sonar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluorination of pyrene-based organic semiconductors enhances the performance of light emitting diodes and halide perovskite solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science