Fluorescence excitation enhancement by waveguiding nanowires

Ivan N. Unksov, Nicklas Anttu, Damiano Verardo, Fredrik Höök, Christelle N. Prinz, Heiner Linke*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluorescence excitation enhancement by waveguiding nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering

Material Science

Chemistry