Fluctuation-Based Super-Resolution Traction Force Microscopy

Aki Stubb, Romain F. Laine, Mitro Miihkinen, Hellyeh Hamidi, Camilo Guzmán, Ricardo Henriques, Guillaume Jacquemet, Johanna Ivaska

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fluctuation-Based Super-Resolution Traction Force Microscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap