Finding beauty, goodness and truth in an ugly world: A personal theological and aesthetic account

Forskningsoutput: TidskriftsbidragBok/film/artikelrecensionVetenskaplig

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Finding beauty, goodness and truth in an ugly world: A personal theological and aesthetic account”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry