Financial stress and subjective wellbeing among children – Evidence from Finland.

Marja Lindberg*, Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist, Mia Hakovirta

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Financial stress and subjective wellbeing among children – Evidence from Finland.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap