Fe3Se4: A possible ferrimagnetic half-metal?

Girish C. Tewari*, Divya Srivastava, Reijo Pohjonen, Otto Mustonen, Antti J. Karttunen, Johan Lindén, Maarit Karppinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fe3Se4: A possible ferrimagnetic half-metal?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics