Features of the motion of gel particles in a three-phase bubble column under foaming and non-foaming conditions

Gabriel Salierno, Mauricio Maestri, Miryan Cassanello*, Maria Angelica Cardona, Daniel Hojman, Hector Somacal

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Features of the motion of gel particles in a three-phase bubble column under foaming and non-foaming conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi