Fate of antioxidative compounds within bark during storage: A case of Norway spruce logs

Tuula Jyske, Hanna Brännström, Tytti Sarjala, Jarkko Hellström, Eelis Halmemies, Jan Erik Raitanen, Janne Kaseva, Lucas Lagerquist, Patrik Eklund, Juha Nurmi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Fate of antioxidative compounds within bark during storage: A case of Norway spruce logs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap