Fast high-shear exfoliation of natural flake graphite with temperature control and high yield

Sara Lund, Jussi Kauppila, Saara Sirkiä, Jenny Palosaari, Olav Eklund, Rose-Marie Latonen, Jan-Henrik Smått, Jouko Peltonen, Tom Lindfors*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
34 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fast high-shear exfoliation of natural flake graphite with temperature control and high yield”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi