Factorial design formulation optimization and in vitro characterization of curcumin-loaded PLGA nanoparticles for colon delivery

Mohamed A. Akl, Alma Kartal-Hodzic, Timo Oksanen, Hatem R. Ismael, Mohsen M. Afouna, Marjo Yliperttula, Ahmed M. Samy, Tapani Viitala*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

83 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factorial design formulation optimization and in vitro characterization of curcumin-loaded PLGA nanoparticles for colon delivery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science