Facilitating foundation species: the potential for plant–bivalve interactions to improve habitat restoration success

Karine Gagnon, Eli Rinde, Elizabeth G T Bengil, Laura Carugati, Marjolijn J A Christianen, Roberto Danovaro, Cristina Gambi, Laura L Govers, Silvija Kipson, Lukas Meysick, Liina Pajusalu, İnci Tüney Kızılkaya, Johan van de Koppel, Tjisse van der Heide, Marieke M van Katwijk, Christoffer Boström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Facilitating foundation species: the potential for plant–bivalve interactions to improve habitat restoration success”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi