Facile fractionation of bamboo hydrolysate and characterization of isolated lignin and lignin-carbohydrate complexes

Xiaodi Wang, Yongchao Zhang, Luyao Wang, Xiaoju Wang, Qingxi Hou*, Stefan Willför, Yingjuan Fu, Menghua Qin, Chunlin Xu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Facile fractionation of bamboo hydrolysate and characterization of isolated lignin and lignin-carbohydrate complexes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar