Fabrication of biohybrid cellulose acetate-collagen bilayer matrices as nanofibrous spongy dressing material for wound-healing application

Giriprasath Ramanathan, Liji Sobhana Seleenmary Sobhanadhas, Grace Felciya Sekar Jeyakumar, Vimala Devi, Uma Tiruchirapalli Sivagnanam*, Pedro Fardim*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Fabrication of biohybrid cellulose acetate-collagen bilayer matrices as nanofibrous spongy dressing material for wound-healing application”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap