Extractives in bark of different conifer species growing in Pakistan

Stefan Willför*, Mumtaz Ali, Maarit Karonen, Markku Reunanen, Mohammad Arfan, Reija Harlamow

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extractives in bark of different conifer species growing in Pakistan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Food Science