Extractives in bark of different conifer species growing in Pakistan

Stefan Willför*, Mumtaz Ali, Maarit Karonen, Markku Reunanen, Mohammad Arfan, Reija Harlamow

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extractives in bark of different conifer species growing in Pakistan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Chemical Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science