Extraction of low-molar-mass phenolics and lipophilic compounds from Pinus pinaster wood with compressed CO₂

E. Conde, J. Hemming, A. Smeds, B.D. Reinoso, A. Moure, S. Willför, H. Domínguez, J.C. Parajó

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extraction of low-molar-mass phenolics and lipophilic compounds from Pinus pinaster wood with compressed CO₂”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar