Extraction current transients for mobility determination-A comparative study

Staffan Dahlström*, Christian Ahläng, Kim Björkström, Sofia Forsblom, Benjamin Granroth, Kaj Jansson, Axel Luukkonen, Muhammad Talha Masood, Julie Poulizac, Syeda Qudsia, Mathias Nyman

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extraction current transients for mobility determination-A comparative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Computer Science

Material Science