Exploring the role of Ba in family business context

Malin Brännback, Alan Carsrud, William D. Schulte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the role of Ba in family business context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi