Exploring the binding mechanism between methylene blue and ovalbumin using spectroscopic analyses and computational simulations

Perumal Manivel, Parthiban Marimuthu, Malaichamy Ilanchelian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the binding mechanism between methylene blue and ovalbumin using spectroscopic analyses and computational simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar