Experimental model study of liquid–liquid and liquid–gas interfaces during blast furnace hearth drainage

Weiqiang Liu*, Lei Shao, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental model study of liquid–liquid and liquid–gas interfaces during blast furnace hearth drainage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Material Science