Experimental model study of liquid–liquid and liquid–gas interfaces during blast furnace hearth drainage

Weiqiang Liu*, Lei Shao, Henrik Saxén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental model study of liquid–liquid and liquid–gas interfaces during blast furnace hearth drainage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap