Experimental and Numerical Studies of Burden Layers at Blast Furnace Charging

Han Wei*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experimental and Numerical Studies of Burden Layers at Blast Furnace Charging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science

Earth and Planetary Sciences