Experiences of longing in daily life and associations to well-being among frail older adults receiving home care: a qualitative study

Jessica Hemberg*, Fredrica Nyqvist, Venke Ueland, Marina Näsman

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Nedladdningar (Pure)
Filter
Slutfört

Sökresultat