Experiences of caring after religious disaffiliation: A qualitative study based on the DEW model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Experiences of caring after religious disaffiliation: A qualitative study based on the DEW model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Nursing and Health Professions

Keyphrases