Excitons, polarons, and laser action in poly(p-phenylene vinylene) films

R. Osterbacka*, M. Wohlgenannt, M. Shkunov, D. Chinn, Z. V. Vardeny

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

70 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Excitons, polarons, and laser action in poly(p-phenylene vinylene) films”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar