Excitations of surface plasmon polaritons in double layer metal grating structures

N. Anttu*, Z. Q. Guan, U. Håkanson, H. X. Xu, H. Q. Xu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Excitations of surface plasmon polaritons in double layer metal grating structures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi