Examining the Effect of Charged Lipids on Mitochondrial Outer Membrane Dynamics Using Atomistic Simulations

Aline A Oliveira, Tomasz Róg, Albérico B F da Silva, Rommie E Amaro, Mark S Johnson, Pekka A Postila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Examining the Effect of Charged Lipids on Mitochondrial Outer Membrane Dynamics Using Atomistic Simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology