Ex vivo models to decipher the molecular mechanisms of genetic Notch cardiovascular disorders

Tommaso Ristori, Marika Sjöqvist, Cecilia M Sahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat