Evolving Technologies and Strategies for Combating Antibacterial Resistance in the Advent of the Postantibiotic Era

Didem Sen Karaman, Utku Kürşat Ercan, Emel Bakay, Nermin Topaloğlu, Jessica Rosenholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

52 Citeringar (Scopus)
154 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolving Technologies and Strategies for Combating Antibacterial Resistance in the Advent of the Postantibiotic Era”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology