Evolution of specific heat capacity with temperature for typical supports used for heterogeneous catalysts

Xiaojia Lu, Yanjun Wang, Lionel Estel, Narendra Kumar, Henrik Grénman*, Sébastien Leveneur*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution of specific heat capacity with temperature for typical supports used for heterogeneous catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap