Evolution-guided engineering of non-heme iron enzymes involved in nogalamycin biosynthesis

BN Wandi, V Siitonen, P Dinis, V Vukic, Tiina Salminen, M Metsa-Ketela

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evolution-guided engineering of non-heme iron enzymes involved in nogalamycin biosynthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar