'Everyone does Jewish in their own way’: Vernacular practices of intermarried Finnish Jewish women

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'Everyone does Jewish in their own way’: Vernacular practices of intermarried Finnish Jewish women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora