Evaluation of mesoporous TCPSi, MCM-41, SBA-15, and TUD-1 materials as API carriers for oral drug delivery

T. Heikkilä, J. Salonen, J. Tuura, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu. Murzin, M. S. Hamdy, G. Mul, L. Laitinen, A. M. Kaukonen, J. Hirvonen, V.-P. Lehto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

141 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Evaluation of mesoporous TCPSi, MCM-41, SBA-15, and TUD-1 materials as API carriers for oral drug delivery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar