Europium substitution effects in superconducting YBa2Cu4O8 synthesized under one atmosphere oxygen pressure

J. Lindén*, M. Lippmaa, J. Miettinen, I. Tittonen, T. Katila, A. Kareiva, M. Karppinen, L. Niinistö, J. Valo, M. Leskelä

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Europium substitution effects in superconducting YBa2Cu4O8 synthesized under one atmosphere oxygen pressure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi