Europium-based high-temperature superconductors studied by x-ray diffraction and Eu151 Mössbauer spectroscopy

J. Lindén*, J. Hietaniemi, E. Ikonen, M. Lippmaa, I. Tittonen, T. Katila, T. Karlemo, M. Karppinen, L. Niinistö, K. Ullakko

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Europium-based high-temperature superconductors studied by x-ray diffraction and Eu151 Mössbauer spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi